#วัดฉลอง

4 matching results
See & Do
วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.ภูเก็ต
ภูเก็ต เมืองที่มีความน่าสนใจทั้งทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม