#วัดทับกระดาน

4 matching results
See & Do
วัดทับกระดาน
เป็นอำเภอบ้านเกิดของพุ่มพวง ดวงจันทร์

Event
วันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่ง "พุ่มพวง ดวงจันทร์" 2566
วัดทับกระดาน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Event
วันรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่ง "พุ่มพวง ดวงจันทร์" 2564
วัดทับกระดาน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี