#วัดทิพยรัฐนิมิตร

2 matching results
See & Do
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก)
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกระหว่างถนนนเรศวร กับถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง เป็นวัดป่าอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง