#วัดบุปผาราม

4 matching results
Event
งาน “เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นตราด”
วัดบุปผาราม จังหวัดตราด

See & Do
วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)
เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ภาพจิตรกรรม

Article
เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นตราด
เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นตราด