#วัดบุปผาราม

2 matching results
See & Do
วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)
เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ภาพจิตรกรรม