#วัดบุพพาราม

4 matching results
See & Do
วัดบุพพาราม
เป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ วิหารหลังเล็กเป็นเครื่องไม้ศิลปะล้านนา หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับกระจกแกะลายสลักไม้อย่างงดงาม ส่วนวิหารหลังใหญ่หน้าบันมีลวดลายไม้แกะสลักแบบพม่า

Event
ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์ 2564
ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร