#วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว

3 matching results
Article
กาลครั้งนั้น-ฉันตั้งใจไปศรีสะเกษ
นอกจากหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองศรีสะเกษ ทะเลหมอกผามออีแดง วัดพระมหาเจดีย์แก้ว น้อยคนนักที่จะได้รู้ว่าศรีสะเกษมีอะไรมากกว่านั้น เกริ่นมาขนาดนี้

See & Do
วัดล้านขวด (วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว)
ที่ได้ชื่อว่า “วัดล้านขวด” เพราะสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดถูกประดับประดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกัน กว่า 1.5 ล้านใบ