#วัดพระพุทธบาทผาหนาม

3 matching results
Event
ประเพณีเปลี่ยนผ้าและสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบา
ลานอนุสาวรีย์สามครูบา อ.ลี้ จังหวัดลำพูน