#วัดพระพุทธบาทผาหนาม

4 matching results
Event
ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี
วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Event
ประเพณีเปลี่ยนผ้าและสรงน้ำรูปเหมือนสามครูบา
ลานอนุสาวรีย์สามครูบา อ.ลี้ จังหวัดลำพูน