#วัดพระแก้ว

26 matching results
See & Do
วัดพระแก้ว
เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก

See & Do
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่สำคัญทางศาสนา

See & Do
วัดพระแก้ว
โบราณสถานสำคัญที่น่าชมคือ พระเจดีย์ในวัดพระสิงห์ และพระปรางค์กลีบมะเฟืองที่วัดพระแก้ว มีการขุดพบพระพุทธรูปที่กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างมานานกว่าเจ็ดร้อยปี

See & Do
วัดพระแก้ว
เป็นวัดโบราณ ภายในวัดมีเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย

Event
งานประทีปโคมไฟ
วัดพระแก้วน้อย หอจตุเวทปริตพัจน์ และพระธาตุจอมเพชร อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.กรุงเทพฯ
จุดเช็คอินห้ามพลาด จ.กรุงเทพฯ

Event
งาน ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565
หน้าอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.เชียงราย
จุดเช็คอินห้ามพลาดจังหวัดเชียงราย