#วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

3 matching results
Event
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

See & Do
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงามยิ่ง และในวัดเจีย์หลวงนี้ยังมี เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง