#วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

4 matching results
Event
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

Event
ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่