#วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

3 matching results
See & Do
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวัดเบญจมบพิตร ซึ่งจัดแสดงพระพุทธรูปปางและสมัยต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ

Article
5 วัด 5 เอกลักษณ์ทั่วกรุงเทพ ที่ต้องมาเยือนให้ได้ซักครั้ง
วัดอรุณฯ เป็นวัดโบราณที่ถูกก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย