#วัดไชยธาราราม

2 matching results
See & Do
วัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ออกจากตัวเมือง