#วัดไชยธาราราม

3 matching results
See & Do
วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)
อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร