#วัดไชยศรี

4 matching results
Event
ประเพณีสงกรานต์วัดไชยศรี บ้านสาวะถี
ณ วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

See & Do
วัดไชยศรี
ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์)