#วัดไชยศรี

3 matching results
See & Do
วัดไชยศรี
ตั้งอยู่ที่บ้านสะวี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 สิ่งที่น่าสนใจคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ดูสวยงามแปลกตาฝีมือนายทอง ทิพย์ชา ช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคาม ภาพจิตรกรรมที่วัดนี้จะเขียนทั้งภายในและภายนอกสิม(โบสถ์)