#วิถีชุมชน

49 matching results
Article
เมืองราชบุรี มีแต่ของดี เดินช้อปก็เพลิน
เมืองแห่งวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรมอย่าง ราชบุรี ถ้าได้มาเที่ยวแล้ว ควรอย่างมากที่จะช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน เพราะของฝากที่นี่มีแต่ของดี

Article
โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย
โครงการที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ โดยภายในโครงการจะมีการแบ่งจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เอาไว้

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย
ชุมชนต้นแบบการรวมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นแหล่งปลูกผักกระชับแห่งเดียวในประเทศไทย และยังมีการท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมวิถีชุมชน

Article
เที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา
ททท. ลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน "เที่ยววิถีชุมชนคนสาปยา" ณ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท (ตลาดกรีนดี) ในวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2565

Event
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไท-ยวน
วัดโขลงสุวรรณคีรี และกาดวิถีชุมชนคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Article
แวะซื้อของป่า อาหารถิ่น ณ ตลาดวิถีชุมชนโคกอีโด่ย จ.บุรีรัมย์
แหล่งช้อปปิ้งข้างทางบนถนนสายตาพระยา-โนนตินแดง มากมายด้วยอาหารถิ่น อาหารป่า ที่ “ตลาดวิถีชุมชนโคกอีโด่ย” จังหวัดบุรีรัมย์

Event
นาตีน Green Village Festival
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Article
คลองโคน สมุทรสงคราม ธรรมชาติที่ต้องไปสัมผัสใกล้เมืองกรุง
ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุง “คลองโคน” สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

Event
งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “ฮอยฮีตศรัทธา”
ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร