#วิมลวุ้นมะพร้าวอ่อน

2 matching results
Shop
วิมลวุ้นมะพร้าวอ่อน
วุ้นมะพร้าวอ่อนเมืองกาญจน์มีรสชาติหอมหวาน มีลักษณะพิเศษตรงที่ใส่มะพร้าวอ่อนเป็นส่วนผสม ทำให้รสไม่หวานจัดจนเกินไป