#วิเชียรบุรี

14 matching results
See & Do
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่เสด็จยกกองทัพไปตีทัพเขมร

Event
เทศกาลไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์ เเละมหกรรมอาหารอร่อย
ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Event
เทศกาลไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์ เเละมหกรรมอาหารอร่อย
ศาลสมเด็จพระนเรศวรอ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Event
เทศกาลบุญบั้งไฟ พุเตย
สนามหน้าเทศบาลต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Event
งานเทศกาลบุญบั้งไฟ พุเตย
บริเวณสนามหน้าเทศบาล ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

See & Do
วัดวิเชียรบำรุง
ภายในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์วิเชียรบุรีศรีรัตนมิ่งมงคลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด อยู่กลางแจ้งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก องค์พระหล่อด้วยปูนทาทอง ภายในองค์พระเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญ (ไหปลาร้า)