#ศรีสัชนาลัย

31 matching results
Article
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ-ไหมเงิน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนายสาธรที่ต้องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ รวมถึงต้องการที่จะทำตามความฝันของตัวเองนั่นคือการมีห้องแสดงผ้า

See & Do
โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว
อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

See & Do
โบราณสถานวัดนางพญา
อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

See & Do
โบราณสถานวัดเขาพนมเพลิง
วัดเขาพนมเพลิง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าแม่ละอองสำลี

See & Do
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
เดิมชื่อ ป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง หรือสันกลางแม่วังช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

See & Do
โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

See & Do
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า บริเวณที่เรียกว่า แก่งหลวง เดิมชื่อว่า "เมืองเชลียง" ต่อมาในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียงจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ศรีสัชนาลัย" ในบริเวณอุทยานฯ...

Article
ท่องเที่ยว ท่องอดีต ณ สุโขทัย เมืองประวัติศาสตร์
สุโขทัย เคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในสมัยก่อนที่เป็นรากเหง้าของชาวไทยเราในสมัยก่อน ถึงจะล่มสลายลงไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยวัฒนธรรม สิ่งปลูกสร้าง