#ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

3 matching results
See & Do
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
อยู่ที่ถนนหลักเมือง ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ เสาหลักเมืองเป็นเสาหินที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำมาจากเมืองศรีเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2447

Event
สมโภช 1002 ปี ศรีหลักเมืองเพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์