#ศาลเจ้าโก้วเล้งจี

2 matching results
See & Do
ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับเทวสถานองค์พระพิฆเนศ ถนนพิพิธคีรี ตำบลบางนาค