#ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์

2 matching results
Shop
ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์รวมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ทั้งในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง เป็นร้านค้าของฝากประจำจังหวัด ตั้งอยู่ในเมืองหัวหิน สินค้าหลากหลายทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา เครื่องแต่งกาย ผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ