#ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์

2 matching results
Shop
ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์รวมสินค้าจากภูมิปัญญาไทย หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า สินค้า OTOP ทั้งที่ผลิตในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง ศูนย์โอทอปตั้งอยู่ในเมืองหัวหิน มีสินค้าหลากหลายจัดจำหน่าย เช่น อาหาร เครื่องดื่ม...