#สงขลา

56 matching results
See & Do
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย โดยบ่งออกเป็นอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารนิทรรศการ อาคารฉายดาว...

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา
จุดเช็คอินห้ามพลาดสงขลา

Event
งาน “ลองเล่น” Songkhla Beach Jam"
ลานด้านหน้าโรงแรม The Bed Vacation และหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

See & Do
หาดสะกอม
ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา

Stay
โรงแรมคิงส์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Stay
โรงแรมนิว ซีซัน
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Stay
โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Food
พาวีเลี่ยน
ภัตตาคารในโรงแรมพาวีเลี่ยน สงขลา

See & Do
ทะเลสาบสงขลา
เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร