#สงขลา

54 matching results
See & Do
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย โดยบ่งออกเป็นอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารนิทรรศการ อาคารฉายดาว...

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.สงขลา
จุดเช็คอินห้ามพลาดสงขลา

See & Do
หาดสะกอม
ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 53 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางสงขลา-จะนะ-เทพา

Stay
โรงแรมคิงส์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Stay
โรงแรมนิว ซีซัน
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Stay
โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์
ที่พักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Food
พาวีเลี่ยน
ภัตตาคารในโรงแรมพาวีเลี่ยน สงขลา

Destination
สงขลา
จังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมานาน มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดี อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษก็น่าสนใจ เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลานั้น มีหลากแนวหลายสไตล์ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้...

Destination
หาดใหญ่
หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสงขลาประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร จึงถือเป็นเมืองที่เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้...

See & Do
บ้านศรัทธา
เป็นบ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯ พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาท่านได้มอบบ้านศรัทธานี้คืนให้กับชาวสงขลาเมื่อปี 2539