#สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา

2 matching results
See & Do
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา
มาเยือนชลบุรีครั้งใดก็ต้องไม่ลืมไปถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปปางมารวิชัยของเขาชีจรรย์