#สถานีรถไฟกันตัง

2 matching results
See & Do
สถานีรถไฟกันตัง
เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน มีลักษณะคลาสสิก อาคารเรือนไม้แบบปั้นหยา