#สมุทรปราการ

25 matching results
Stay
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
ที่พักในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Event
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
บริเวณรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ และหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สมุทรปราการ
เที่ยวสมุทรปราการ สูดอากาศบริสุดที่บางกระเจ้า ที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ เดินเล่นตลาดน้ำ เยี่ยมชมเมืองโบราณ ชมพระอาทิตย์ตกที่บางปู

Destination
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศใต้จดอ่าวไทย...

Event
**ยกเลิกการจัดงาน** ประเพณีสงกรานต์พระประแดง สมุทรปราการ ประจำปี 2564
บริเวณเขตเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Event
ประเพณี “ตักบาตรดอกไม้” วัดบางโฉลงใน
วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Event
การแข่งขันเรือยาวประเพณีคลองลัดหลวง
คลองลัดหลวง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Article
ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา ของกินอร่อย ของฝากหลากหลาย
ชมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ชิมของอร่อยพื้นบ้านที่ “ตลาดคลองสวน 100 ปี” จ.ฉะเชิงเทรา เที่ยวชมความโบราณ ช้อปของฝากหลากหลายติดไม้ติดมือ กลับไปฝากคนที่บ้าน