#สวนสนุก

2 matching results
Food
ช็อกโกแลตวิลล์
ที่มาของร้านช็อคโกแลตวิลล์เริ่มจากความฝันที่อยากสร้างสวนสนุกแต่เนื่องจากพื้นที่ไม่มากพอที่จะทำสวนสนุกจึงเปลี่ยนแนวมาทำเป็นหมู่บ้านอาหารในแบบ Theme Park ที่จำลองความเป็นเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติบ้านแต่ละหลัง...