#สิ่งทอ

6 matching results
Shop
ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ขอนแก่น
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน

Destination
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เป็นหนึ่งเดือนในจังหวัดหนองคาย...