#สิ่งทอ

6 matching results
Shop
ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ขอนแก่น
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เครื่องเงิน

See & Do
หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขาและสิ่งทอทุกชนิด

Destination
หนองคาย
จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...