#หมู่บ้าน ชุมชน

1028 matching results
Article
ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง จ.จันทบุรี สถานที่นี่ไม่ว่าใครก็อยากไป
เสน่ห์ที่ไม่เคยจางหาย ความเก่าแก่ที่ยังคงอยู่ สัมผัสวิถีชีวิต “ชุมชมเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง” ที่ไม่เคยจางหายตามกาลเวลา

Article
ย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข
ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ณ หมู่บ้านเจริญสุข เกิดจากความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

Article
ทอเสื่อกก บ้านผารังหมี
หมู่บ้านผารังหมี เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอเนินมะปรางที่นักท่องเที่ยวหลายคนเคยได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วต่างพูดว่า ต้องกลับไปให้ได้อีกครั้ง

See & Do
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง
อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก เป็นชุมชนเก่าแก่บนเกาะภูเก็ต ชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำ สวน และรับจ้างทั่วไป ด้วยความที่บ้านบางโรงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล ทำ ให้มีทรัพยากรที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ...

See & Do
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ โฮมสเตย์
ตั้งอยู่ในตำบลแก่งกระจาน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้สายน้ำเพชรบุรี และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตชุมชน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ รักษาผืนป่า...

Shop
หมู่บ้านโอทอปเสม็ดงาม
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก อาทิ เสื่อจันทรบูร ที่รองแก้ว กระเป๋า ชมสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติป่าชายเลน ร.๙ เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Shop
ชุมชนขนมแปลก ถนนคนเดินริมคลองหนองบัว
ตลาดเปิดเฉพาะวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ให้นักท่องเที่ยวชิมขนมที่ไม่เหมือนใครในเมืองจันท์

Article
เมืองราชบุรี มีแต่ของดี เดินช้อปก็เพลิน
เมืองแห่งวิถีชีวิต มรดกวัฒนธรรมอย่าง ราชบุรี ถ้าได้มาเที่ยวแล้ว ควรอย่างมากที่จะช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน เพราะของฝากที่นี่มีแต่ของดี

Article
โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย
โครงการที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์ โดยภายในโครงการจะมีการแบ่งจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เอาไว้

Article
3 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อบอุ่นหัวใจไปด้วยเรื่องราวของการเกษตรแบบพอเพียง ณ จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ไม่ได้เป็นดินแดนที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแบบฉบับอีสานใต้แค่เพียงอย่างเดียว แต่จังหวัดเล็ก ๆ แห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว