#หมู่บ้าน ชุมชน

487 matching results
Article
ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง จ.จันทบุรี สถานที่นี่ไม่ว่าใครก็อยากไป
เสน่ห์ที่ไม่เคยจางหาย ความเก่าแก่ที่ยังคงอยู่ สัมผัสวิถีชีวิต “ชุมชมเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง” ที่ไม่เคยจางหายตามกาลเวลา

See & Do
หมู่บ้านช้างหัวหิน
หมู่บ้านช้างตั้งขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนผู้เลี้ยงช้างได้มีงานทำ ไม่ต้องนำช้างออกไปเดินเร่ร่อน แต่ให้นำช้างเข้ามาทำงานร่วมกับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญพันธุ์ ซึ่งต่อมากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหัวหิน

See & Do
หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว
หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า "ผ้าลายน้ำไหล" ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย และทางกลุ่มแม่บ้านหนองบัวได้แปรรูปอาหารไก (สาหร่ายน้ำจืด) เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วย

Article
เดินเล่น “บ้านปางห้า” หมู่บ้านท่องเที่ยวเหนือสุดของไทย
ท่องเที่ยวชุมชน “บ้านปางห้า” สัมผัสธรรมชาติดูวิถีชาวบ้านด้านการเกษตร ชมความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของดินแดนสยาม

See & Do
ราชธานีอโศก
หมู่บ้านราชธานีอโศก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 มีพื้นที่ประมาณ 550 ไร่ ประกอบด้วยส่วนของบ้านจำนวน 150 หลังคาเรือน ส่วนของวัดชื่อว่าพุทธสถานราชธานีอโศก โรงเรียน 2 แห่งคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1...

See & Do
หมู่บ้านต้นเปา
ต้นกำเนิดผลิตกระดาษสาบ้านต้นเปา จากหลักฐานศิลาจารึก ณ วัดเชียงแสน (เชียงราย) พบว่าชาวชุมชนต้นเปา อำเภอสันกำแพง เดิมทีเรียกตัวเองว่าชาวไทเขินมีบรรพบุรุษอพยพมาจากสิบสองปันนาผ่านมาทางเชียงตุง เชียงรุ้ง พันนาภูเลา เชียงแสน (เชียงราย) ในปัจจุบัน...

See & Do
ชุมชนบ้านทรายมูลแหล่งผลิตฆ้องทองเหลือง
หมู่บ้านผลิตฆ้องทองเหลือง และกลองเพลขนาดใหญ่ ที่มีเอกลักษณ์ในการการทำคือ การตีแบบฆ้องด้วยมือไม่ใช้วิธีหล่อแบบเหมือนที่อื่นๆ ทำขึ้นแล้วนำส่งขายไปทั่วประเทศ และต่างประเทศ

See & Do
หาดไม้รูด
หาดไม้รูดเรียกอีกชื่อว่า หาดสำราญ อยู่ในหมู่บ้านไม้รูด ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ริมทะเล ชาวบ้านมีอาชีพทำประมงเข้าฝั่ง สามารถหาซื้ออาหารทะเลสดๆจากท่าเรือได้เลย ลักษณะของหาดจะเป็นหาดหินผสมกับหาดทรายมีความสวยงามไปอีกแบบ...

See & Do
ตลาดน้ำวัดลำพญา
ลำพระยา เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้าน ในสมัยที่ยังเป็นอำเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี มีประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยากรมท่าขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันเพื่อการจับจองที่นา ชุมชนชาวบ้านสองกลุ่ม คือ ชาวมอญอพยพมาจากสามโคกในปลายสมัยรัชกาลที่ 3...