#หมู่บ้านช้างพัทยา

2 matching results
See & Do
หมู่บ้านช้างพัทยา
หมู่บ้านช้างพัทยาเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับช้างในเรื่องต่างๆ ทำให้เป็นสถานที่ๆ ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หมู่บ้านช้างยังมีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ใหญ่อย่างช้างด้วย นอกจากให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวแล้ว...