#หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

2 matching results
See & Do
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว