#หอดูดาว

5 matching results
See & Do
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย โดยบ่งออกเป็นอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารนิทรรศการ อาคารฉายดาว...

Event
โต้ลมห่มหนาว นอนนับฝนดาวตก เจมินิดส์
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Article
ชวนชม “ฝนดาวตกเจมินิดส์” พร้อมปักหมุด 3 จุดหลักชมดาว
NARIT เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17:00 - 23:00 น. เปิดให้บริการพื้นที่กางเต็นท์นอนชมฝนดาวตก