#หัวหิน บาติก

73 matching results
Shop
หัวหิน บาติก
ผ้าปาเต๊ะ หรือ ผ้าบาติก ถือได้ว่าเป็นราชินีแห่งศิลปะบนพื้นผ้า เพราะความงดงามที่ปรากฏในตัวมันเอง แต่ความเป็นมาของผ้าบาติกยังไม่แน่ชัด เชื่อกันว่า เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่จะแพร่หลายเข้าไปในอินเดีย และอินโดนีเซีย...

Shop
ไทยบาติก
จำหน่ายผ้าบาติก

Shop
โยฮันบาติก
จำหน่ายผ้าบาติก

Shop
บาติก เขาเต่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์บาติกที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

Shop
บายูบาติก
ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก เช่น เสื้อต่างๆ ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ

Shop
ร้านจี้ออ
จำหน่ายน้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ผ้าบาติก

Shop
ยุ้ย บาติก
จำหน่ายและรับสั่งทำผ้าบาติก เปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.

Shop
บ้านรักษ์บาติก
ผลิตและจำหน่ายผ้าบาติกสำเร็จรูปทุกชนิด และผลิตตามสั่ง