#อนุสรณ์สถาน

92 matching results
See & Do
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
พระวิหาร, อุโบสถ (ภายในเป็นสถาปัตยกรรมยุโรป ยุคสมัยกอธิค) สุสานหลวงเก็บพระเจดีย์สีทอง 4 องค์ ที่ตั้งจากทิศเหนือไปทิศใต้ คือ 1)อนุสรณ์สถานสุนันทานุสาวรีย์ 2)อนุสรณ์รังษีวัฒนา ซึ่งเป็นที่เก็บพระราชศฤงคารสมเด็จย่า 3)อนุสรณ์สถานเสาวภาประดิษฐาน...

See & Do
ประติมากรรมอนุสรณ์สถานสึนามิ
ก่อสร้างโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรำลึกถึงเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ประติมากรรมชื่อว่า "Stabile" ผลงานการออกแบบของศิลปินชาว สวีเดน ลาร์ส อิงกลุนด์ ศิลปินชาวสวีเดนผู้มีผลงานโดดเด่นในแนว...