#อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

18 matching results
See & Do
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไป สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่กลางเมือง

See & Do
ประตูชุมพล
ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านเมื่อ พ.ศ. 2199 อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา

Event
งานประเพณีสงกรานต์โคราช “ขบวนแห่พระคันธารราษฎร์ ลอดซุ้มประตูชุมพล”
ขบวนแห่เริ่มจาก วัดพระนารายญ์มหาราชฯ และวัดในเขตประตูเมือง ถึง ประตูชุมพล อำเภอเมืองนครราชสีมา

Event
งานประเพณีสงกรานต์โคราช “ขบวนแห่พระคันธารราษฎร์ ลอดซุ้มประตูชุมพล”
ขบวนแห่เริ่มจาก วัดพระนารายญ์มหาราชฯ และวัดในเขตประตูเมือง ถึง ประตูชุมพล อำเภอเมืองนครราชสีมา

Event
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด/บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี /ถนนราช-ดำเนินนอก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Event
งาน “ตรุษจีนโคราช จอมพลถนนหัวมังกร 2566 Chinese New Year 2023”
ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และถนนจอมพลอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Event
ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และถนนรอบบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

Event
งานตรุษจีนโคราช
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และถนนจอมพล และอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา