#อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

2 matching results
See & Do
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์