#อำเภอเขาสวนกวาง

3 matching results
Event
เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
สนามที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

Destination
ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค...