#อำเภอเมืองเชียงราย

2 matching results
See & Do
วัดสันป่าก่อ
หากพูดถึงวัดที่มีชื่อเสียงในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย ดูเหมือนว่า วัดสันป่าก่อ ก็ควรเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน โดยวัดอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดแห่งนี้มีพระอุปคุตทรงเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย...