#อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

12 matching results
See & Do
โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว
อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

See & Do
โบราณสถานวัดนางพญา
อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

See & Do
โบราณสถานวัดเขาพนมเพลิง
วัดเขาพนมเพลิง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าแม่ละอองสำลี

See & Do
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า บริเวณที่เรียกว่า แก่งหลวง เดิมชื่อว่า "เมืองเชลียง" ต่อมาในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียงจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ศรีสัชนาลัย" ในบริเวณอุทยานฯ...

See & Do
โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

Event
ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

Event
งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

Event
งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

See & Do
โบราณสถานวัดช้างล้อม (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)
วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย เจดีย์ประธานทรงลังกา ที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้น ซึ่งมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่น ๆ คือ ช้างยืนเต็มตัวและมีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริง

Event
งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Destination
พระนครศรีอยุธยา
เสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่เคยลดน้อยไปจากความนิยมของนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัว แต่ก็ใช่ว่าจะมีดีแต่ของเก่า ๆ เท่านั้น ของใหม่ ๆ...