#อุทยานแห่งชาติ

406 matching results
Article
กรมอุทยานฯ ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานฯ และวนอุทยาน ประจำปีและชั่วคราว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประจำปี และปิดชั่วคราว ตามสถานการณ์ต่าง ๆ (ข้อมูลวันที่ 6 ก.ค.)

Article
อช.ผาแดงแจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยค้ำฟ้า
ปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยค้ำฟ้า ในอุทยานแห่งชาติผาแดง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

See & Do
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
ชมน้ำตกไทรทอง และเดินป่าชมทุ่งดอกกระเจียวในราวเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ส่วนในฤดูหนาวมีทุ่งดอกไม้จำพวกดุสิตา สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน กระดุมทองอยู่ทั่วบริเวณ

See & Do
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม ตำบลห้วยต้อน และตำบลนาเสียว ส่วนหนึ่งของทิวเขาภูแลนคา และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัด คือ ลำปะทาว และ ต้นน้ำชี มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผาเอียง

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ มีเนื้อที่ประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประกอบด้วยเขาหินทรายและหินแกรนิต

See & Do
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย อำเภอเทพสถิต มีโขดหินรูปร่างแปลกตาอยู่ทั่วบริเวณ และสามารถมาชมทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งจะบานสะพรั่งสวยงามในราวเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ทุกปี

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ และตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด

See & Do
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
พื้นที่ประมาณ 410.4 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนเรียงรายสลับซับซ้อน เป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำ ตาปี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อุทยานฯ เช่น ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำลอดเขาวง น้ำตกโตนไทร และบัวผุด...