#อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

5 matching results
See & Do
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน...

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.เพชรบูรณ์
เที่ยวน้ำตก ชมทะเลหมอก ชมแมงกะพรุนน้ำจืดแห่งเดียวในประเทศไทย เดินเล่นถนนคนเดินในบรรยากาศสุดคลาสสิกของบ้านเรือนไม้โบราณ