#อุทัย

20 matching results
See & Do
วัดธรรมโฆษก
เป็นวัดที่สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ใกล้กับตลาดเทศบาล เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานี และเป็นลานประหารนักโทษโบสถ์ของวัดนี้เป็นโบสถ์สมัยรัตนโกสินทร์

Shop
ลืออุทัย
จำหน่ายเสื้อยืดที่ระลึก ของที่ระลึกประจำจังหวัดอุทัยธานี และรับทำเสื้อยืด

Shop
ส.ฉัตรอุทัย
จำหน่ายข้าวเกรียบปลากราย แคบหมู หนังปลา เปิดทุกวัน เวลา 06.00-19.30 น.

Destination
พระนครศรีอยุธยา
เสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Thailand) ไม่เคยลดน้อยไปจากความนิยมของนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัว แต่ก็ใช่ว่าจะมีดีแต่ของเก่าๆ เท่านั้น ของใหม่ๆ...

See & Do
วัดพระบาทน้ำพุ
วัดพระบาทน้ำพุมีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทถูกครอบอยู่ภายใต้มณฑปโดยอยู่ห่างจากอาคารสำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ 150 เมตร โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ที่ฟักฟื้นและรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก [1]...

Destination
อุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานีมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ไปเยี่ยมชม เริ่มต้นที่วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดอุทัยธานี โดดเด่นด้วยวิหารแก้ว 100 เมตร ซึ่งประดับประดาด้วยแก้วทั้งวิหารแลดูวาววับจับตา แล้วไปกันต่อที่เขาสะแกกรัง...

See & Do
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทองบ่อและศูนย์ศึกษาชุมชนชาวมอ
ความเป็นมา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏว่า มีการอพยพของชาวมอญ เข้าสู่ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และในสมัยกรุงธนบุรี...