#เกาะช้าง

51 matching results
Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.ตราด
จุดเช็คอินห้ามพลาดจ.ตราด

See & Do
เกาะช้าง
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเนื้อที่ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาสูงและผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด คือเขาสลักเพชร มีความสูง 744 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์...

See & Do
ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก
หมู่บ้านสลักคอกอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะช้าง เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในช่องแคบภายในเวิ้งขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายคอกสัตว์ ล้อมรอบด้วยแนวป่าชายเลนซึ่งเป็นที่ทำกิน แหล่งประมงพื้นบ้าน รวมถึงเป็นที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ...

Event
งานพิธีศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง
ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง จังหวัดตราด

Event
วันทุเรียนชะนี เกาะช้าง
ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Event
วันทุเรียนชะนี เกาะช้าง
ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

Article
งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง

Event
วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีเกาะช้าง
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด