#เขาชีจรรย์

5 matching results
See & Do
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา
มาเยือนชลบุรีครั้งใดก็ต้องไม่ลืมไปถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปปางมารวิชัยของเขาชีจรรย์

See & Do
ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
สวนองุ่นริมอ่างเก็บน้ำ อยู่ติดกับเขาชีจรรย์ มีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ นักท่องเที่ยวนิยมแวะซื้อผลิตพันธุ์จากองุ่นมากมาย

See & Do
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 160 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผา