#เขาฝาชี

4 matching results
See & Do
เขาฝาชี
ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง

See & Do
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
เป็นภูเขาไฟโบราณ รูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี บนยอดมีปล่องกว้าง 3 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร ตอนล่างเป็นบ่อ มีน้ำตลอดปี นับถือกันมาแต่โบราณว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้ามผู้หญิงตัก

Article
ขุนเขา น้ำตก ทะเลหมอกเมืองระนอง (อ.ส.ท. เมษายน 2562)
ระนอง ดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งหมู่เกาะ ทะเล ขุนเขา ป่าใหญ่ น้ำตกสวย และทะเลหมอกที่งดงามตระการตา