#เขาหินปูน

54 matching results
See & Do
เกาะเขาใหญ่และปราสาทหินพันยอด
อยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 3 กิโลเมตร บนเกาะมีอ่าวชื่อนะปุลา จุดเด่นของเกาะเขาใหญ่ คือ ปฏิมากรรมธรรมชาติที่คล้ายกับปราสาทหิน มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งไปในทะเล ยามน้ำลดสามารถพายเรือลอดได้

See & Do
วนอุทยานถ้ำเขาวง
เป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมาก

See & Do
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
ตั้งอยู่บนเขาชอนเดื่อ นอกจากมีทิวทัศน์ที่มีจุดสนใจจากผู้มองจากภายนอกที่มีสภาพป่าสลับกับภูเขาหินปูนแล้ว ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเขา เอกลักษณ์ที่สำคัญคือ ถ้ำหินปูนใหญ่น้อยกว่า 70 ถ้ำ ปัจจุบันเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

See & Do
ถ้ำปุ่ม
ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ำหินงอก หินย้อย และทางน้ำไหลมากมาย

See & Do
น้ำตกทุ่งนางครวญ
เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 7 ชั้น ร่มรื่นสวยงามมาก

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
รูปลักษณ์ภายนอกของอุทยานแห่งนี้คือเทือกเขาหินปูนที่มีหน้าผาตัดตรงลงมาคล้ายผ้าม่าน

See & Do
น้ำตกทีลอซู
ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

See & Do
สวนหินผางาม
ตั้งอยู่บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน เป็นสวนหินปูนอายุประมาณ 230-280 ล้านปี

See & Do
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
จากบริเวณวัดเชิงเขาด้านล่างมีบันไดทอดสูงขึ้นไปยังถ้ำบนเขาหินปูนซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม

See & Do
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ถนนคูหาประเวศน์ เป็นสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศแตกต่างจากสวนสาธารณะทั่วไปตรงที่ตั้งอยู่ติดกับภูเขาหินปูนจึงให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในถ้ำมากกว่าสวนสาธารณะทั่วไป

See & Do
แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา
อยู่บริเวณเดียวกับศาลเจ้าพ่อประตูผา เส้นทางลำปาง-งาว กิโลเมตรที่ 48 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหน้าผาเทือกเขาหินปูนด้านทิศตะวันออก อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อประตูผา