#เขื่อนภูมิพล

18 matching results
See & Do
เขื่อนภูมิพล
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร

Event
งานแข่งขันวิ่ง “Sam Nyao Trail 2023”
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

Event
งานแข่งขันวิ่ง “Sam Nyao Trail 2021”
เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

See & Do
ทะเลสาบดอยเต่า
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หากมีน้ำมากพอ (โดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน) จะมีบริการแพพัก และเรือนำเที่ยวไปยังเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

See & Do
ผาสามเงา
อยู่ในตำบลย่านรี จากอำเภอเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 1107 (เจดีย์ยุทธหัตถี-เขื่อนภูมิพล) ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีประมาณ 25 กิโลเมตร

Article
จุดเช็คอินห้ามพลาด...จ.ตาก
จุดเช็คอินห้ามพลาด จ.ตาก

Event
การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ
เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก