#เจ้เค็ง

3 matching results
Shop
เจ้เค็ง
เจ๊เค็ง เป็นร้านค้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกุนเชียงเจ้าใหญ่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงหมู กุนเชียงปลา กุนเชียงไก่ แหนมหลายรูปแบบ และหมูแผ่น ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการแปรรูปอาหารอีกด้วย