#เฉลิมพระเกียรติ

217 matching results
See & Do
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ตั้งอยู่ตำบลบางศรีเมือง ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2390 เพื่อถวายพระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนี สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4...

See & Do
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน หลายคนจะรู้จักว่าที่นี่เป็นจุดชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ได้สวยงามมากๆ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนแห่งนี้มีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ...

See & Do
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
ตั้งอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 13 ถัดจากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยไร่ กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณเก้าร้อยล้านบาท

See & Do
ภูพยัคฆ์
อยู่บ้านน้ำรี หมู่ที่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

See & Do
ศาลาไหมไทย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี)
ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

See & Do
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเครือ ใกล้กับหนองหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าและสถานที่พักผ่อน นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

See & Do
ทะเลคลองหาด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด หลังที่ว่าการอำเภอคลองหาด ในสวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ