#เชียงคาน

31 matching results
See & Do
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง ตั้งอยู่ที่ซอย 7 ถนนชายโขง ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน และถือเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน

Shop
นิยมไทย
จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก อำเภอเชียงคาน

See & Do
แก่งคุดคู้
เป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่ตามลำน้ำโขง ห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ๆเป็นจำนวนมาก