#เชียงคาน

35 matching results
Shop
นิยมไทย
จำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก อำเภอเชียงคาน

Article
ชิลเชียงคาน 1 ใน 100 เมืองยั่งยืนโลก
เชียงคานเมืองริมโขงที่เพิ่งได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลก ปี 2563 (Sustainable Destinations 2020) 1 ใน 100 เมืองที่มีความสมบูรณ์

Event
ประเพณีออกพรรษาและลอยผาสาดอำเภอเชียงคาน
ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก และหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคานจ.เลย

See & Do
ถนนคนเดิน (ถนนชายโขง)
เมืองเชียงคานได้ชื่อว่ามีถนนคนเดินสุดคลาสสิก คือ "ถนนชายโขง" สองฝั่งถนนเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าอายุกว่า 100 ปี