#เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์

2 matching results
Shop
เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
เชียงใหม่ไนท์บาร์ซาร์ แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนอีกแห่งหนึ่งของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ตั้งบนถนนช้างคลานทั้งสองฝั่งถนน ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร