#เดอริว่าอโยธยา

2 matching results
Food
เดอริว่าอโยธยา
ร้านอาหารอยู่ตรงข้ามโบสถ์คริสต์ วัดนักบุญโยเซฟ มีการเปิดไฟทุกวัน ร้านอาหารมีดนตรีสดบริการทุกวัน