#เทคโนโลยีการเกษตร

7 matching results
Article
วันพุทราประวัติศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Jujube Festival
ททท. พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน “วันพุทราประวัติศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร Jujube Festival” ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Event
งานเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

Event
งานเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

Event
งานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ ตลาดสินค้าและอาหาร ๔ ภาค
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Event
งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 22
ลานสาเกด หน้าบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด